Aktualności:

Na podstawie § 21 Statutu Sołectwa  Wola Pawłowska  (Załącznik nr 20 do Uchwały  nr XIII/78/04 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia  19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie gminy Solec nad Wisłą), zarządzam wybory sołtysa samorządu mieszkańców wsi Wola Pawłowska, na dzień  *21 marca 2018 roku  (środa)  godz. 18:00.*

Wójt Gminy
wojt
Marek Szymczyk
Przyjęcia interesantów:
pon. w godz. 10:00 - 16:00

Polecamy:
baner UE