Edukacja

 

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Gminy Solec nad Wisłą Nr XXIX/145/2016 utworzona została samorządowa jednostka organizacyjna Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą w Solcu nad Wisłą przy ul. Rynek 1, w miejsce zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2016 r. Inspektoratu Oświaty Samorządowej.

 

Zadaniem nowej jednostki jest zapewnienie jednostkom obsługiwanym wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Jednostkami obsługiwanymi są:

 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą,
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach,
  3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą,
  4. Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą,
  5. Gminna Biblioteka Publiczna w Solcu nad Wisłą.

 

W ramach wspólnej obsługi Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą realizuje w całości zadania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości. Zakres wspólnej obsługi nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.