Aktualności:

OSTRZEŻENIE

2015-10-01
ostrz

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje mieszkańców Solca nad Wisłą, Kłudzia, Boisk, Boisk nad Wisłą i Boisk Kolonii, że od dnia 01.10.2015 roku w wodzie z ujęcia wodociągu publicznego Solec nad Wisłą wykryto bakterie E.coli. Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Grozi to poważnym zatruciem.

krong

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z przystąpieniem do opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grup formalnych i nieformalnych   z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Chotcza, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkania konsultacyjne, które będą okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz potrzeb i problemów na terenie wyżej wymienionych  gmin.

Wójt Gminy
wojt
Marek Szymczyk
Przyjęcia interesantów:
pon. w godz. 10:00 - 16:00

Polecamy:
baner UE